Ceník

Nejdůležitější investicí v životě je ta, která se týká nás samotných. Pro získání informací, vědomostí a znalostí, ale také dovedností, vytrvalosti a mnohé více. Na tom se asi shodneme 🙂

Proto je důležité se rozhodnout, zda- li chceme v životě něčeho dosáhnout, dojít k nějakému cíli, nebo jen sedět se zalomenýma rukama se slovy, že to stejně nejde a nemá smysl 🙂

Vězte, že COKOLI uděláte, tak VŽDY má nějaký smysl. Záleží pouze na VÁS, jakou váhu tomu dáte a jaký dopad budou mít vaše rozhodnutí a činy na život.

Délka spolupráce  a společného sezení, jejich frekvence a četnost,  je VYSOCE INDIVIDÁLNÍ. Nedá se jednoznačně zaškatulkovat v minutách, týdenním nebo jiném cyklu, neboť jelikož každý z nás je INDIVIDUALITA A OSOBNOST JAKO JEDINEC, stejným způsobem přistupuji i k realizaci spolupráce. Což vždy na první schůzce jasně stanovíme. Dle cílů, potřeb, zjištěných informací apod.

Hodinová sazba je:

Osobnní koučink                                              950kč/ hod

Partnerský (manželský) koučink          1700kč/ hod

(při sezení v páru)

Firemní koučink                                              od 2500 Kč/ hod

koučink přes SKYPE                                   od 550 kč/hod

 

 Je možné koučovat po předchozí domluvě přes skype, ale ze své vlastní zkušenosti vím, že osobní setkání je téměř až nutností. Z hlediska pochopení, empatie, porozumění a vytvoření si vzájemné důvěry. Ale i takto pracuji s Vámi 🙂